Sčítání lidu 1921

Poslední sčítání lidu konané na našem území před první světovou válkou se uskutečnilo v roce 1910. Nově vzniklá Československá republika potřebovala znát co nejpodrobnější demografická data nově vytvořeného státu. Podle tradice převzaté z monarchie se mělo první československé sčítání konat v roce 1920, To však nebylo z mnoha důvodů (především dostatečné přípravy, ale také pro neujasněné hranice Československa) možné. Sčítání lidu se proto uskutečnilo 15. února 1921. Bylo zjišťováno a výsledky byly zpracovány za obyvatelstvo přítomné, nikoli bydlící.

 

čp. osoby zahrnuté do sčítání v Dašicích
1
 • Daňková Marie s ovdovělou matkou Terezií
2
 • Bezpalec Josef, mistr kominický, s manželkou Boženou, svobodnými dcerami Boženou a Vlastou a svým učedníkem Novotným Jaroslavem
 • Svoboda Josef s manželkou Annou
 • Kašpar Jan s manželkou Marií a synem Josefem
Pozn.: majitelkou domu Vavrušková Antonie
3
 • ovdovělá Horká Anežka, hostinská, s dcerami Vlastou, Věnceslavou a Annou a synem Josefem, všemi dosud svobodnými
4
 • Bílek Antonín, kovářský mistr, s manželkou Františkou a svobodnými dcerami Marií a Annou
5
 • Tuček František, krejčovský mistr, s manželkou Janou a svobodnými dcerami Justou, Karlem, Marií a Anežkou
 • Riesner Karel s manželkou Marií
 • Veselý Josef s manželkou Marií, svobodnými syny Arnoštem, Josefem a Jaroslavem a též svobodnou dcerou Zdeňkou
 • ovdovělá Blažková Anna se třemi svobodnými dcerami Jaroslavou, Zdeňkou a Annou
 • Matějů František s manželkou Marií a svobodnou neteří Vackovou Martou
 • ovdovělá Vladyková Anna
 • Šípek Jan s manželkou Marií a svobodnou dcerou Jiřinou
6
 • Hebký Josef, mistr klempířský, s manželkou Marií, svobodnými dcerami Jiřinou a Marií, ovdovělou babičkou Kašparovou Annou, vypomáhající v domácnosti, ženatým dědem Hebkým Janem, též vypomáhajícím v domácnosti, svým dělníkem Kramaříkem Jaroslavem, učedníky Drábkem Josefem a Jedličkou Václavem
7
 • Dvořáček František s manželkou Františkou a svobodnými dcerami Františkou a Marií
 • Kotek Antonín s manželkou Emilií
 • Chvojka Antonín s manželkou Františkou a svobodným synem Oldřichem
8
 • Hruša Antonín, majitel krupařství, s manželkou Marií
 • Hála Eman, hlavní vážný Rolnického akciového cukrovaru v Dašicích, s manželkou Terezií, svobodnou dcerou Hanou a též svobodným schovancem Hrušou Vladimírem
9
 • Racek Josef s manželkou Annou a svobodnou dcerou Zdeňkou
10
 • Motyčka Josef s manželkou Marií, svobodným synem Bedřichem a čtyřmi též svobodnými dcerami Růženou, Ludmilou, Julií a Anežkou
 • Daněk Alois s manželkou Annou a svobodnými dcerami Miladou a Marií
11
 • ovdovělá Horáková Františka se svobodnou dcerou Marií a též svobodným synem Františkem
 • Kovařík František s manželkou Kateřinou
 • Hošek František s manželkou Františkou a svobodným synem Josefem
12
 • ovdovělá Fuksová Anna
 • svobodná Holá Marie, švadlena
 • ovdovělá Schejbalová Kateřina, samostatná obchodnice zbytky látek, se svobodnou neteří Navrátilovou Boženou
 • Vacek Filip s manželkou Antonií
 • Komárek František s manželkou Emilií, třemi svobodnými syny Františkem, Emilem a Ladislavem a též svobodnou dcerou Emilií

Pozn.: majitelka domu Fuksová Anna bydlí v bytě číslo 4

13
 • ovdovělá Kopecká Františka se svobodnou dcerou Boženou
 • vdaná Fejfarová Františka se svobodnou dcerou Annou
 • Malejovský Jan s manželkou Annou, provdanou dcerou Štěpařovou Annou a zetěm Štěpařem Eduardem
14
 • svobodný Halík Jan, revident Rolnického akciového cukrovar

Pozn.: majitelem domu Rolnický akciový cukrovar Dašice

15
 • Linhart Josef s manželkou Annou, ovdovělou matkou Zörnigová Kateřinou, dvěma svobodnými syny Josefem a Stanislavem a též svobodnou dcerou Miladou
16
 • ovdovělá Holá Marie, majitelka pekařství, se třemi svobodnými dcerami Marií, Blaženou a Matyldou a dvěma též svobodnými syny Josefem a Aloisem
17
 • ovdovělý Jirman Rudolf, vedoucí městský hostinec v Dašicích, se svobodnou dcerou Růženou a svobodnou služebnou Půlpánovou Annou
 • Faltys Jindřich s manželkou Marií a svobodnou dcerou Jindřiškou

Pozn.: majitelem domu obec Dašice

18
 • ovdodvělá Skálová Anna
 • ovdovělá Jeřábková Marie se svobodným synem Josefem
 • Bulíček Čeněk, krejčovský mistr, s manželkou Františkou, svobodnou dcerou Marií a též svobodným synem Josefem
 • Schejbal František s manželkou Marií a ovdovělou matkou Schejbalovou Annou
 • Václavík Václav, obchodník zeleninou, s manželkou Marií, třemi svobodnými dcerami Emilií, Vlastou a Jřinou a dvěma též svobodnými syny Václavem a Josefem
 • vdaná Futterová Anna se svobodnou vnučkou Koubkovou Vladimírou
19
 • Nebeský Josef s manželkou Marií, dvěma svobodnými syny Josefem a Bohuslavem, svobodným čeledínem Frošem Antonínem a dvěma též svobodnými služkami Fajmanovou Annou a Štenclovou Boženou
 • svobodná Čermáková Anna, učitelka v Dašicích
20
 • Vašura Josef, obchodník koloniálním zbožím, s manželkou Marií, třemi svobodnými dcerami Emilií, Marií a Věnceslavou, svobodným učněm Polákem Rudolfem a též svobodnou služkou Štenclovou Marií
 • Mareš Bartoloměj, mistr bednář, s manželkou Antonií a svobodnou dcerou Antonií
21
 • Bárta Josef s manželkou Máří Magdalenou a svobodnou dcerou Emilií
 • Veselý Ladislav, majitel Elektrotechnického závodu Dašice, s manželkou Hanou, dvěma svobodnými syny Ladislavem a Jaroslavem a též svobodnou dcerou Vlastou
 • Sochor Jiří, vrchní poštmistr v penzi, s manželkou Josefou
21a
 • vdaná Zamastilová Františka se třemi svobodnými dcerami Antonií, Annou a Blaženou, svobodným synem Františkem a ovdovělou matkou Píšovou Annou
 • Hubálek Bedřich s manželkou Boženou, čtyřmi svobodnými dcerami Marií, Bertou, Anastázie, Annou a Boženou a též svobodným synem Ladislavem

Pozn.: majitelem domu Bárta Josef

22
 • Teplý Jan, majitel řeznictví, s manželkou Marií, dvěma svobodnými dcerami Marií a Vlastou, svobodným synem Josefem a též svobodným učněm Hubálkem Josefem
23
 • svobodný Soudek Karel se svobodnou schovankou Filipovou Františkou
 • Strniště Antonín, majitel obchodu se střižním zbožím, s manželkou Růženou dvěma svobodnými syny Jiřím a Jaroslavem, svobodnou dcerou Libuší, svobodným švagrem Soudkem Josefem a též svobodnou služebnou Rytinovou Marií
 • Ludvík Karel, majitel obchodu s galanterií, s manželkou Františkou, dvěma svobodnými syny Karlem a Jaromírem, svobodnou dcerou Marií a též svobodnou služebnou Borovcovou Annou
24
 • Vacek Jaroslav s manželkou Blaženou, dvěma svobodnými syny Josefem a Jaroslavem, svobodnou dcerou Marií a též svobodnou služkou Tlučhořovou Antonií
25
 • Půhoný Josef, kovářský mistr, s manželkou Antonií, svobodným synem Josefem a též svobodným učedníkem Pourem Robertem
 • ovdovělý Šnajdr Josef, mistr kolář, s vdanou matkou Šnajdrovou Marií

Pozn.: majitelem domu obec Dašice

26
 • Hruša František, majitel pekařství, s manželkou Františkou, třemi svobodnými syny Františkem, Janem a Jiřím a též svobodnou služkou Valentovou Kamilou
27
 • Dvořák Bohuslav, vlastník pivovaru v Dašicích, s manželkou Emanuelou a ovdovělou Michálkovou Annou, svobodnou Nechvátalovou Kateřinou a též svobodnou Strnadovou Marií jako služkami
28
 • Zálešák František, stárek v mlýně Ladislava Prokeše v Dašicích, s manželkou Marií, dvěma svobodnými dcerami Marií a Emílií a dvěma též svobodnými syny Antonínem a Františkem

Pozn.: majitelem domu Prokeš Ladislav

29
 • Výrava Augustin, dílovedoucí v továrně na kůže Josefa Vosáhla v Dašicích, s manželkou Pavlou a svobodnou dcerou Marií

Pozn.: majitelem domu Vosáhlo Josef

30
 • Vosáhlo Josef

Pozn.: neobýván

31
 • ovdovělý Vosáhlo Josef, majitel továrny na vydělávání a zpracování kůží, se dvěma služebnými, ovdovělou Hrubešovou Josefou a svobodnou Křížkovou Františkou
32
 • Vopršal Josef, řemenářský mistr, s manželkou Marií a svobodným synem Ladislavem
 • Komárek František s manželkou Františkou a dvěma svobodnými syny Františkem a Karlem
 • ovdovělá Růžičková Antonie
33
 • vdaná Lechnerová Anna, choť majitele domu, se svou svobodnou, za vlastní přijatou neteří, Kučerovou Terezií
 • ovdovělá Bernášková Marie
 • vdaná Lohynská Marie se třemi svobodnými dcerami Františkou, Annou a Boženou a dvěma též svobodnými syny Františkem a Ladislavem
 • Kolda Antonín s manželkou Annou, svobodným synem Václavem a třemi též svobodnými dcerami Františkou, Anežkou a Helenou
 • Čejka František s manželkou Marií a čtyřmi svobodnými dcerami Leopoldou, Růženou, Marií a Annou
 • svobodná Valská Anna
 • vdaná Konířová Bohumila se svobodným synem Vojtěchem
 • vdaná Borovcová Marie se svobodnou dcerou Emílií, svobodným synem Františkem a ovdovělou matkou Příkopovou Marií
 • Píšová Marie se svobodným synem Josefem a třemi též svobodnými dcerami Anežkou, Františkou a Marií
34
 • Komárek Hynek, sedlářský mistr, s manželkou Barborou a dvěma svobodnými učni Benešem Františkem a Kohoutkem Karlem
35
 • Prokeš Ladislav, majitel mlýna v Dašicích, s manželkou Františkou, svobodnou dcerou Jarmilou, svobodnými služkami Pelikánovou Marií a Duškovou Růženou, svobodným kočím Šplíchalem Františkem a svobodným mládkem Bartošem Jaroslavem
36
 • Prokeš Jan, bývalý majitel mlýna, s manželkou Marií
 • Krátký Alois s manželkou Marií a svobodnou dcerou Věrou
 • Koubek Josef, holičský mistr, s manželkou Josefou, svobodnou dcerou Vlastou a svým ženatým bratrem Koubkem Františkem
36a
 • Pokorná Josefa, majitelka obchodu se střižním zbožím, se svobodným Sobotkou Bohuslavem, prodavačem, a svou svobodnou neteří Sobotkovou Marií
37
 • Rychlík František, provaznický mistr, s manželkou Emílií a dvěma svobodnými syny Františkem a Josefem
38
 • Křičenský Josef, ředitel měšťanské školy v Dašicích, s manželkou Marií, třemi svobodnými syny Janem, Richardem a Miroslavem, svobodnou dcerou Věrou a též svobodnou neteří Piwetzovou Štěpánkou

Pozn.: majitelem domu obec Dašice

39
 • svobodný Karel Pacovský, invalida následkem zranění ve válce, s ovdovělou matkou Pacovskou Jindřiškou
 • svobodná Šplíchalová Marie, krejčovská mistrová, se svobodnou Endrovou Terezií, učednicí
 • Havelka Vojtěch s manželkou Marií a svobodným synem Jaroslavem
 • Šváb Čeněk , výrobce čistících mlýnků na obilí, s manželkou Filipínou, svobodným synem Robertem, třemi též svobodnými dcerami Antonií, Boženou a Annou a se svou ovdovělou tchýní Sádovskou Antonií
 • Böhm Karel s manželkou Barborou
40
 • ovdovělá Fleišnerová Laura, výrobce lihovin a skladnice tabáku, se svobodným synovcem Müllerem Emanuelem, svobodnou Matějkovou Františkou, prodavačkou, a též svobodnou služebnou Sedlákovou Marií
41
 • Kučera Josef, majitel řeznictví a uzenářství, s manželkou Marií, svobodným synem Josefem a též svobodnou dcerou Marií
42
 • ovdovělý Boček Josef

Pozn.: majitelem domu Rolnický akciový cukrovar Dašice

43 / 44
 • Kubánek Leopold, majitel obchodu železem, s manželkou Filipínou, dvěma svobodnými syny Ladislavem a Karlem, dvěma svobodnými dcerami Martou a Marií a též svobodnou služkou Krátkou Anežkou
45
 • ovdovělá Pospíšilová Terezie
 • Nebeský Čeněk, majitel řeznictví a pohostinství, s manželkou Žofií a dvěma svobodnými dcerami Annou a Jiřinou
46
 • Roček Josef, majitel drogerie, s manželkou Boženou, svobodným synem Přemyslem a též svobodnou služebnou Vackovou Marií
47
 • Holý Antonín, majitel obchodu s osadnickým zbožím, s manželkou Marií, třemi svobodnými dcerami Marií, Oldřiškou a Andělou a též svobodnou služebnou Annou
 • Pokorná Jana, učitelka občanské školy v Dašicích, s ovdovělou matkou Pokornou Růženou
48
 • Zobin Leopold, hodinářský mistr, s manželkou Antonií, dvěma svobodnými syny Václavem a Ladislavem a též svobodnou dcerou Marií
 • ovdovělá Valentová Josefa, asistentka u porodů, se dvěma svobodnými syny Josefem a Janem
 • ovdovělý Daněk Antonín se svobodnou dcerou Emílií
 • rozvedený Beran František se svobodnou dcerou Karolínou
49
 • svobodná Koubková Marie, majitelka krejčovství
 • svobodná Vildová Růžena, učitelka obecné školy v Dašicích
 • svobodná Michaličková Alžběta s též svobodnou Kubizňákovou Julií
 • ovdovělá Vondráčková Marie
 • Spálenský Josef s manželkou Marií a Svobodným synem Josefem
 • Třeštík Jan, krejčovský mistr, s manželkou Marií
 • svobodná Vondráčková Anna, majitelka dámského krejčovství

Pozn.: majitelem domu Šuber František

50
 • Chmelík Josef s manželkou Annou a svobodnou dcerou Františkou
 • Chmelík Antonín s manželkou Aloisií
51
 • hospodyně Nedvídková Božena, se třemi svobodnými syny dědiců Rackových Františkem, Jaroslavem a Antonínem a též svobodnou tetou Rackovou Barborou

Pozn.: majiteli domu dědicové Rackovi

52
 • Kristl Jindřich s manželkou Annou a svobodnou dcerou Miroslavou

Pozn.: majitelem domu Bárta Josef

53
 • Šura Josef, technický ředitel v akciovém cukrovaru v Dašicích, s manželkou Annou a svobodným synem Josefem
 • svobodný Mládek Břetislav, pokladník v akciovém cukrovaru
 • Salavec Jaroslav s manželkou Boženou a svobodným synem Jaroslavem
 • Rosůlek Jaroslav, I. technický úředník akciového cukrovaru, s manželkou Jarmilou, svobodnou dcerou Jarmilou a též svobodnou služebnou Kašparovou Annou
 • svobodný Drbohlav Josef, technický adjunkt v akciovém cukrovaru
 • ženatý Vondráček Josef, stavitel a architekt v Praze na Smíchově
 • svobodný Malý Alois

Pozn.: majitelem domu Rolnický akciový cukrovar Dašice

54
 • Valský Jan s manželkou Annou, třemi svobodnými syny Antonínem, Oldřichem a Janem a též svobodnou dcerou Marií
 • Valský Jan s manželkou Františkou
54a
 • Valský Josef s manželkou Kateřinou a svobodnou dcerou Annou
 • Jirák František s manželkou Marií
55
 • Hora Ludvík, farář, se svou svobodnou sestrou Horovou Josefou, svobodným Skalským Janem, kaplanem, dvěma svobodnými služebnými Schejbalovou Marií a Riesnerovou Annou a též svobodným čeledínem Herzáněm Josefem

Pozn.: majitelem domu patronát Chvojno

56
 • Svoboda Augustin

Pozn.: neobýván

57
 • Svoboda Augustín, správce Občanské záložny v Dašicích, s manželkou Boženou
58
 • Štěpánek František, majitel hostince, s manželkou Marií a svobodným synem Jindřichem
59
 • ovdovělá Hanzlová Marie se svobodným synem Janem, dvěma svobodnými dcerami Marií a Bohumilou a též svobodným vnukem Hanzlem Františkem
60
 • ovdovělý Jirout František se svobodnou dcerou Jiroutovou Annou
 • Janiš František s manželkou Marií, svobodnou dcerou Marií, svobodným synem Josefem a vdanou dcerou Chvojkovou Annou
 • Bořek Vincenc s manželkou Františkou a čtyřmi dcerami Marií, Emílií, Vincencií a Annou
61
 • Němec Josef s manželkou Marií, třemi svobodnými syny Arnoštem, Bedřichem a Ladislavem a třemi též svobodnými dcerami Emílií, Annou a Martou
62
 • Ander Josef s manželkou Terezií
 • vdaná Václavíková Gertruda se dvěma svobodnými dcerami Johanou a Olgou a třemi svobodnými syny Antonínem, Karlem a Ferdinandem
63
 • Pulpit František s manželkou Marií, dvěma svobodnými syny Josefem a Ladislavem a dvěma též svobodnými dcerami Marií a Anežkou
64
 • Dušánek Josef s manželkou Annou, dvěma svobodnými syny Františkem a Arnoštem a též svobodnou dcerou Anastázií
65
 • Volek Josef

Pozn.: neobýván

66
 • Holub Karel s manželkou Františkou a svobodným synem Václavem
67
 • Dušánek František, městský ponocný, s manželkou Františkou a svobodnou dcerou Terezií
 • Fajl Josef s manželkou Kateřinou, dvěma svobodnými syny Pražákem Františkem a Pražákem Václavem, též svobodnou dcerou Pražákovou Marií a dvěma ženatými spolubydlícími Štyrským Františkem a Novákem Františkem
 • Fajl František s manželkou Annou, dvěma svobodnými syny Ladislavem a Oldřichem, ovdovělou matkou Fajlovou Annou a svobodným bratrem Fajlem Ladislavem

Pozn.: majitelem domu obec Dašice

68
 • ovdovělá Mrázková Františka se svobodnou dcerou Boženou a též svobodným synem Václavem
 • Šesták Josef s manželkou Marií
69
 • Kňava František s manželkou Annou
 • Svoboda Antonín s manželkou Marií, svobodnou dcerou Marií a třemi též svobodnými syny Bohumilem, Karlem a Jindřichem
 • Hájek Vincenc s manželkou Marií, svobodným synem Josefem a též svobodnou dcerou Marií
70
 • Riesner Stanislav s manželkou Marií a dvěma svobodnými syny Josefem a Stanislavem
 • Riesner František s manželkou Antonií
 • Vlček Jan s manželkou Marií
71
 • Klouček Josef s manželkou Magdalenou, třemi svobodnými syny Karlem, Antonínem a Arnoštem, ovdovělou dcerou Klekrovou Hedvikou a svobodnou vnučkou Klekrovou Marií
 • ovdovělá Hejcmanová Marie
72
 • ovdovělá Valská Marie se svobodným synem Václavem a též svobodnou dcerou Marií
 • Nechvíle Julius, obuvnický mistr, s manželkou Emílií a svobodným synem Miloslavem
73
 • Neruda Václav s manželkou Marií, dvěma svobodnými syny Antonínem a Karlem a třemi též svobodnými dcerami Marií, Augustou a Bóžou (Boženou?)
 • ovdovělá Hajková Augustina
 • Riesner Antonín s manželkou Marií a svobodným synem Josefem
 • Krátký Josef s manželkou Annou, čtyřmi svobodnými syny Josefem, Františkem, Antonín a Karel a dvěma též svobodnými dcerami Annou a Marií
 • Formánek František s manželkou Terezií
74
 • Šulc Josef s manželkou Marií, dvěma svobodnými dcerami Kamilou a Bohumilou a též svobodným čeledínem Havlíčkem Josefem
75
 • Volek Josef s manželkou Kateřinou, čtyřmi svobodnými dcerami Marií, Boženou, Annou a Kateřinou a též svobodným synem Františkem
76
 • Horák Josef s manželkou Annou, svobodnou dcerou Marií a též svobodným synem Jindřichem
77
 • svobodný syn Kotýz Václav a dvě svobodné neteře Novohradská Lidmila a Novohradská Františka
 • Novák Antonín s manželkou Novákovou Annou a svobodnou dcerou Novákovou Annou
78
 • Štěpánek František s manželkou Marií, svobodným kočím Novákem Jindřichem a též svobodnou služebnou Štaubrovou Boženou
79
 • Kučera František s manželkou Marií, svobodným synem Františkem, ženatým zetěm Richterem Václavem, vdanou dcerou Richterovou Marií a svobodnou vnučkou Richterovou Marií
80
 • Rejfek Čeněk s manželkou Růženou a svobodným synem Karlem
81
 • Rychlík Adolf s manželkou Miladou, svobodnou dcerou Boženou, svobodným čeledínem Stuchlíkem Josefem a též svobodnou služebnou Vondroušovou Boženou; ovdovělá Matěnová Anna
82
 • Malejovský Václav s manželkou Emilií, svobodným švagrem Macasem Antonínem a též svobodným schovancem Macasem Josefem
83
 • vdaná Koubová Marie se svobodným synem Františkem
 • Valenta František s manželkou Annou a svobodným synem Josefem
84
 • Daněk Jan s manželkou Josefou, dvěma svobodnými dcerami Marií a Boženou, dvěma svobodnými syny Františkem a Janem a též svobodným synovcem Zahrádkou Františkem
 • ovdovělá Karasová Františka
85
 • Matrka Josef s manželkou Františkou, třemi svobodnými syny Matrkou Miloslavem, Matrkou Josefem a Václavíkem Josefem, též svobodnou dcerou Matrkovou Helenou a ovdovělou dcerou Václavíkovou Marií
86
 • ovdovělá Kantská Julie se svobodnou podnájemnicí Stillerovou Lidmilou
 • Jirout František s manželkou Antonií
 • svobodná Veselá Terezie, učitelka na měšťanské škole
 • ovdovělá Pištorová Kateřina
 • Vaniš Josef s manželkou Marií a svobodnou dcerou Emílií
 • ovdovělá Šimonová Marie se svobodnou dcerou Marií
 • Schejbal Josef, bednářský mistr, s manželkou Josefou
87
 • ovdovělý Rejfek Jan, učitel obecné školy, se svobodnou švagrovou Rychlíkovou Kristinou
 • ovdovělá Ratmanová Anna
88
 • Bačina František s manželkou Matyldou, svobodným synem Františkem a svobodnou dcerou Marií, ovdovělým Štěpánkem Václavem, výměnkářem, a svobodnou služkou Špačkovou Antonií
 • Havelka Martin s manželkou Barborou, dvěma svobodnými syny Rudolfem a Stanislavem a dvěma svobodnými dcerami Marií a Miladou
89
 • Jirman Josef, majitel pekařství, s manželkou Marií, třemi svobodnými syny Josefem, Jaroslavem a Miroslavem a svobodnou služebnou Svatoňovou Julií
90
 • Kafka František s manželkou Marií, svobodnou dcerou Marií a též svobodným synem Františkem
 • Kašpar Josef s manželkou Františkou, svobodnou dcerou Marií a dvěma též svobodnými syny Jindřichem a Karlem
 • Štěpánek Arnošt s manželkou Annou a třemi svobodnými syny Karlem, Františkem a Ladislavem
 • ovdovělá Macasová Anna se svobodným synem Josefem, dvěma též svobodnými dcerami Annou a Růženou a ovdovělou tchýní Macasovou Barborou

Pozn.: majitelkou domu Horká Anežka

91
 • svobodná Kabešová Barbora se dvěma svobodnými schovankami Vackovou Annou a Vackovou Julií

Pozn.: majitelem domu Nebeský Čeněk

92
 • Krema Josef s manželkou Magdalenou a svobodnou dcerou Františkou
 • ovdovělá Kašparová Anna se svobodnou dcerou Kašparovou Marií
 • vdaná Valášková Anna se svobodnou dcerou Fajlovou Marií, svobodným synem Valáškem Josefem a též svobodnou dcerou Valáškovou Běluší
 • Kremina Jan s manželkou Marií, dvěma svobodnými syny Karlem a Jindřichem a též svobodnou dcerou Františkou
 • ovdovělá Kňavová Františka, podomní obchodnice, se svobodnou dcerou Františkou
93
 • svobodný Felcman František se dvěma svobodnými bratry Antonínem a Adolfem a též svobodnou sestrou Marií
94
 • Vladyka Josef s manželkou Annou a svobodnou vnučkou Záleskou Annou
95
 • Ježek Josef s manželkou Žofií a svobodným synem Josefem
96
 • Šneidr Josef s manželkou Annou, svobodnou dcerou Františkou a též svobodnou vnučkou Vomáčkovou Růženou
97
 • Kaplan František, majitel zámečnické dílny, s manželkou Anastázií, dvěma svobodnými dcerami Annou a Marií a třemi též svobodnými syny Františkem, Ladislavem a Oldřichem
98
 • Petruška Jan, kupec, s manželkou Annou a dvěma svobodnými dcerami Annou a Květou
 • Tuček František, mistr cukrářský, s manželkou Růženou, svobodným synem Vlad., a též svobodnou dcerou Marií
 • svobodná Čermáková Josefa, mistrová švadlena
 • Hyksa Josef s manželkou Františkou a svobodnou dcerou Pikmonová Josefa
 • Hýbl Julius s manželkou Marií, dvěma syny Josefem a Václavem, ovdovělým tchánem Kadeřávkem Josefem, svobodným švagrem Kadeřávkem Janem a svobodnou švagrovou Kadeřávkovou Anastázií
 • Kašpar Jaroslav s manželkou Františkou a svobodnými syny Jaroslavem, Josefem a Františkem
 • Kašpar Emanuel s manželkou Marií a svobodným noclehářem Nepilým Václavem

Pozn.: majitelem domu Blažek Josef

99
 • svobodný Wimmer Čeněk, obchodník střižním zbožím a galanterií, s vdanou matkou Wimmerovou Annou
 • ovdovělá Schejbalová Magdaléna, výminkářka
 • Janoušek Antonín s manželkou Anežkou a svobodnou dcerou Martou
 • ovdovělý Kubizňák František
100
 • Šmíd Augustin, majitel zahradnictví, s manželkou Annou, svobodným synem Karlem a též svobodnou dcerou Miladou
101
 • Čamperlík Salomon, majitel výrobny stuh, s manželkou Hedvikou, svobodným synem Jiřím, ovdovělou matkou Julií a svobodnou služebnou Svobodovou Anežkou
 • Škoda František s manželkou Marií a svobodnou dcerou Annou
102
 • Němec Stanislav, správce pivovaru v Dašicích, s manželkou Annou a svobodnými syny Eduardem a Stanislavem
103
 • Daněk Josef, šafář polního hospodářství Josefa Blažka, s manželkou Kristinou a ovdovělou tchýní Blažkovou Petronilou
104
 • ovdovělý Vambera Theodor, mistr kloboučník, se dvěma svobodnými dcerami Boženou a Marií, svobodným synem Františkem a též svobodnou vnučkou Jiroutovou Boženou
  105
 • Souček František, ředitel importní společnosti ve Vladivostoku, s manželkou Marií, svobodnou dcerou Marií, nevlastním synem Horníkem Františkem, ovdovělou matkou Součkovou Emílií a svobodnou služebnou Solničkovou Miladou
 • Běloun Jan, majitel drogerie, s manželkou Bohumilou, svobodnými syny Františkem a Janem, svobodnými dcerami Růženou a Marií a též svobodnou služebnou Horčičkovou Anežkou
  106
 • Holý František s manželkou Františkou
 • Vondráček František s manželkou Marií a svobodnými dcerami Marií a Miroslavou
107
 • ovdovělý Nebeský Antonín se svobodnými syny Antonínem, Stanislavem, Jiřím a Ladislavem, svobodnou dcerou Věrou, výminkářem Nebeským Čeňkem, svobodnou služebnou Hájkovou Boženou, svobodnými čeledíny Hulou Jiřím a Svobodou Čeňkem a s ovdovělou Pithartovou Marií jako hospodyní
108
 • ovdovělý Sládek Karel, mistr řemenář, se svobodným synem Josefem a též svobodnou vnučkou Sládkovou Josefou
 • Máslo Josef s manželkou Františkou, svobodnou dcerou Marií a též svobodným synem Josefem
109
 • Liebich Leopold, obvodní a praktický lékař, s manželkou Annou, svobodnou služebnou Havelkovou Annou a též svobodným kočím Hüblem Josefem
110
 • Žák Josef, majitel řeznictví, s manželkou Emílií a svobodnou dcerou Emílií
111
 • Hynšt Josef, obecní úředník, s manželkou Boženou, vdanou dcerou Volšíkovou Marií a dvěma vnuky Volšíkem Jiřím a Zdeňkem a dvěma svobodnými služebnými Vondroušovou Františkou a Sprisovou Vlastou
 • Tuček Augustin s manželkou Marií, majitelkou obchodu střižním zbožím a galanterií, dvěma svobodnými syny Arnoštem a Ladislavem a též svobodnou dcerou Marií
112
 • Vosáhlo Josef

Pozn.: na sběrném archu v poznámce stojí „tovární hala“

113
 • Klapka František, řemenářský mistr, s manželkou Boženou
 • ovdovělá Brdíčková Anna

Pozn.: majitelem domu Vosáhlo Josef

114
 • Satrapa Antonín s manželkou Karolínou, svobodnou dcerou Karolínou a též svobodnou vnučkou Stanislavou
115
 • Röhrich Karel, odborný učitel na Státní průmyslové škole v Pardubicích, s manželkou, dvěma svobodnými dcerami Anastázií a Johanou a též svobodným synem Josefem
116
 • Vápeník Antonín, kolářský mistr, s manželkou Annou, svobodným synem Miloslavem, otcem Vápeníkem Vojtěchem a matkou Kateřinou a svobodným Koppem Cyrilem jako učedníkem
117
 • ženatý Brož Antonín, obuvnický mistr; svobodná Brožová Anna
 • ovdovělá Kristlová Františka se svým svobodným vnukem Kristlem Františkem, s podnájemnicí Karychovou Marií a s jejími svobodnými dcerami Karychovou Marií, Vlastou a Jaroslavou a též svobodným synem Karychem Kamilem
 • svobodná Pelikánová Marie
 • Kristl František s manželkou Annou, dvěma svobodnými dcerami Marií a Jiřinou a dvěma též svobodnými syny Františkem a Stanislavem
 • ovdovělá Šenfeldová Marie se svobodnou dcerou Antonií a s vdanou Brožovou Aloisií jako podnájemnicí
118
 • Komárek Karel, mistr sedlářský, s manželkou Boženou, svobodnými dcerami Zdeňkou a Albínou, svobodnými syny Bohuslavem a Oldřichem, svobodným schovancem Rackem Ladislavem a též svobodnými učni Machkem Karlem a Kyselou Josefem
119
 • Kolářský Rudolf, provaznický mistr, s manželkou Marií, svobodnou dcerou Marií, svobodným schovancem Rohlíkem Františkem, svobodným učedníkem Michálkem Karlem a též svobodným podnájemníkem Pátkem Eduardem
120
 • Křížek František s manželkou Růženou, svobodnou dcerou Annou a též svobodnými syny Františkem, Josefem a Ladislavem
 • Král Jan s manželkou Marií a svobodnými syny Václavem a Františkem
 • Vinklér František s manželkou Marií, svobodným synem Františkem a s ovdovělou matkou své ženy Šlajsovou Marií
 • ovdovělá Tučková Magdalena se soudně rozvedeným synem Kopsou Josefem a zřejmě jeho svobodnými dcerami Marií a Emílií
 • Kristl Josef s manželkou Josefou, svobodnými syny Josefem a Františkem a též svobodnou dcerou Marií

Pozn.: majitelkou domu Vamberová Božena

121
 • Slezák František, obuvnický mistr, s manželkou Františkou, svobodným synem Josefem a též svobodnou dcerou Františkou
 • Čermák Jaroslav s manželkou Marií a dvěma svobodnými syny Jaroslavem a Miroslavem

Pozn.: majitel domu Slezák František bydlí v bytě číslo 2

122
 • Čuda František s manželkou Marií
 • Komárek Hynek s manželkou Františkou
 • Duliček Josef s manželkou Marií
 • vdaná Kudrnová Františka se třemi svobodnými syny Josefem, Karlem a Oldřichem

Pozn.: majitel domu Čuda František bydlí v bytě číslo 3

123
 • Wimmer Václav, mistr hodinář, s manželkou Emílií
124
 • Kolářský Antonín s manželkou Boženou a svou ovdovělou matkou Kolářskou Annou
 • Faltys Václav s manželkou Marií a svobodnou dcerou Marií
 • Rohlík František s manželkou Annou
 • Pudilová Marie se dvěma svobodnými dcerami Annou a Boženou
 • ovdovělá Chmelíková Marie se svobodnou dcerou Cecílií a dvěma též svobodnými schovanci Urbancem Františkem a Mlíkou KarlemPozn.: majitel domu Kolářský Antonín bydlí v bytě číslo 2
125
 • ovdovělá Daňková Anna s ovdovělým synem Františkem, svobodným synem Rudolfem a též svobodnou dcerou Františkou
126
 • Stodůlka Jan s manželkou Marií a svobodnou Dcerou Marií
127
 • Pištora Josef s manželkou Františkou, svobodným synem Rudolfem, svou ovdovělou matkou Schejbalovou Marií a svobodnou schovankou Čermákovou Marií
 • Pištora Josef s manželkou Julií a svobodnou dcerou Hedvikou
128
 • Ťápal Josef s manželkou Annou, dvěma svobodnými dcerami Annou a Miladou a též svobodným synem Antonínem
 • Záleský Čeněk s manželkou Marií
129
 • Ťápal František s manželkou Boženou a svobodnou dcerou Marií
 • Chmelík František s manželkou Emílií
 • vdaná Marková Anna se svobodnou dcerou Marií
131
 • Vinař František s manželkou Františkou a třemi svobodnými dcerami Františkou, mistrovou ve svém dámském krejčovství, Emílií a Marií

Pozn.: majitelem domu Rolnický akciový cukrovar Dašice

131a
 • Jirušek Václav s manželkou Františkou a svobodným synem Antonínem
 • Chvojka Jan s manželkou Annou, třemi svobodnými dcerami Marií, Kristinou a Miroslavou a dvěma též svobodnými syny Karlem a Janem

Pozn.: majitelem domu Rolnický akciový cukrovar Dašice

132
 • Růžička Josef s manželkou Aloisií a svobodnou dcerou Emílií
 • ovdovělá Loskotová Anna se dvěma svobodnými syny Vincencem a Antonínem

Pozn.: majitelem domu Ludvík Karel

133
 • ovdovělá Tesnerová Anna se dvěma svobodnými dcerami Annou a Marií
 • Urbanec František s manželkou Marií, svobodným synem Františkem s též svobodnou dcerou Marií
 • Šafek Josef s manželkou Marií, svobodným synem Františkem a též svobodnou dcerou Annou
 • Horčička Čeněk s manželkou Františkou, třemi svobodnými dcerami Aloisií, Annou a Blaženou, svobodným synem Josefem a též svobodným vnukem Horčičkou Antonínem

Pozn.: majitelem domu Prokeš Ladislav

134
 • Čapek František s manželkou Boženou, svobodným synem Josefem, svobodnou dcerou Ludmilou, svým otcem Čapkem Františkem a matkou Čapkovou Kateřinou, svobodnou neteří Jeřábkovou Ludmilou a též svobodnou služebnou Valentovou Helenou
135
 • ovdovělý Čermák František se dvěma dcerami Marií a Růženou, též svobodným synem Františkem a svou ovdovělou matkou Čermákovou Annou
136
 • Felcman Karel, prýmkařský mistr, s manželkou Františkou, dvěma svobodnými dcerami Františkou a Boženou, svobodným synem Václavem a též svobodnou vnučkou Felcmanovou Karlou
137
 • ovdovělá Kučerová Josefa se svobodnými syny Šteglem Ladislavem, Šteglem Karlem a Kučerou Valdimírem, třemi též svobodnými dcerami Šteglovou Františkou, Kučerovou Emílií a Kučerovou Karolínou a ovdovělou matkou Hromádkovou Karolínou
138
 • ovdovělá Dvořáková Hermína se svobodnou sestřenicí Melionová Hermínou a dvěma svobodnými služebnými Tavernou Alžbětou a Kroulovou Anežkou
 • Studnička Antonín s manželkou Albínou, svobodným synem Josefem a též svobodnou dcerou Blaženou
139
 • Jirman Adolf, obchodník dobytkem, s manželkou Annou
 • svobodná Císařová Anastázie
 • rozvedená Felcmanová Růžena se svobodným synem Josefem a ovdovělým otcem Zemánkem Josefem
140
 • Půlpán František, školník v obecné a měšťanské škole v Dašicích, s manželkou Dorotou, svobodnou dcerou Františkou, svobodným synem Josefem a též svobodným vnukem Korbelem Robertem

Pozn.: majitelem domu obec Dašice

141
 • Kučera Václav s manželkou Marií
 • Navrátil František s manželkou Terezií a svobodnou dcerou Marií
 • vdaná Čermáková Matylda se svobodným synem Josefem

Pozn.: majitelem domu Čermák Josef

142
 • svobodná Vobrovská Anna
 • Horák Josef s manželkou Magdalenou
143
 • Kotýz Theodor, majitel řeznictví a uzenářství, s manželkou Marií
 • Šimon Rudolf s manželkou Annou
144
 • ovdovělý Zörnig Augustin, krejčovský mistr, se svobodnou dcerou Oldřiškou a též svobodným synem Věroslavem
 • svobodná Daňková Anna
145
 • vdaná Šafková Anna se svobodným vnukem Šafkem Ladislavem
 • svobodná Božková Marie

Pozn.: majitelem domu Jirout Jan

146
 • svobodný Chmelík Josef s též svobodnou sestrou Antonií
147
 • Jirotka Antonín s manželkou Annou, svobodnou dcerou Anastázií a ovdovělou tchýní Hájkovou Terezií

Pozn.: majitelem domu obec Dašice

148
 • ovdovělá Seidlová Anna, obchodnice, se svobodným synem Václavem
149
 • Daníček Josef s manželkou Štěpánkou a ovdovělým tchánem Kyselou Antonínem
150
 • Chmelík Čeněk s manželkou Kateřinou a čtyřmi svobodnými syny Čeňkem, Josefem, Aloisem a Bedřichem
151
 • Jirák Antonín, krejčovský mistr, s manželkou Kateřinou, ženatým zetěm Michálkem Václavem, vdanou dcerou Michálkovou Marií, svobodnou vnučkou Michálkovou Annou a též svobodným vnukem Michálkem Janem
 • Sýkora Josef s manželkou Františkou, svobodným synem Josefem a též svobodnými dcerami Annou a Marií
 • Novák Jan s manželkou Anastázií a svobodným synem Josefem
152
 • Dudek Josef, krejčovský mistr, s manželkou Annou
153
 • Čermák Josef s manželkou Annou
154
 • Poláček Jaroslav s manželkou Kateřinou
 • ovdovělý Kohoutek Josef, obchodník s dobytkem
155
 • Čermák Karel s manželkou Boženou
156
 • Kašpar Josef s manželkou Františkou, svobodným synem Rudolfem a též svobodnou dcerou Růženou
 • ovdovělá Krátká Emílie se třemi svobodnými dcerami Františkou, Boženou a Julií a též svobodnou vnučkou Krátkou Vlastou
 • Jirout František s manželkou Marií, třemi svobodnými dcerami Emílií, Ludmilou a Miloslavou a s též svobodným synem Václavem
 • Fendrych Josef s manželkou Marií, svobodným synem Josefem a též svobodnou dcerou Jarmilou
 • Schejbal Josef s manželkou Karolinou a dvěma svobodnými dcerami Voříškovou Marií a Voříškovou Antonií

Pozn.: majitelem domu Sanejstr Jan

157
 • ovdovělý Veselý Antonín, majitel obuvnické dílny, se dvěma svobodnými syny Josefem a Karlem a též svobodnou dcerou Boženou
158
 • ovdovělá Čermáková Marie se svobodným synem Josefem a ženatým bratrem Müllerem Karlem
 • Tuček František s manželkou Terezií a dvěma svobodnými syny Františkem a Josefem
159
 • ovdovělá Horká Marie
 • ovdovělá Jiráková Františka
160
 • ovdovělá Pikmanová Marie se svobodnou dcerou Růženou a též svobodným synem Václavem
 • ovdovělá Horáková Františka, podomní obchodnice, se svobodnou dcerou Rouhovou Pavlínou
 • Loner Josef s manželkou Marií, dvěma svobodnými syny Atonínem a Josefem a též svobodnou dcerou Marií
 • Juliš Josef, obecní strážník, s manželkou Františkou, ženatým zetěm Kristlem Františkem, vdanou dcerou Kristlovou Marií a svobodným vnukem Kristlem Františkem

Pozn.: majitelem domu Holý Antonín

161
 • Hess Josef

Pozn.: na sběrném archu stojí v poznámce „tovární budova“

162
 • Valenta Josef s manželkou Annou a svobodnou dcerou Martou
 • Horký Josef s manželkou Annou a podnájemníkem Slavíčkem Josefem s manželkou Marií
163
 • Fišer František s manželkou Josefou, třemi svobodnými dcerami Marií, Josefou a Růženou a též svobodným synem Josefem
164
 • Poluda Jan s manželkou Pavlínou, třemi svobodnými dcerami Zdeňkou, Martou a Boženou, též svobodným synem Janem a ovdovělou matkou Kudrnkovou Františkou
165
 • Mazura Václav, řídící učitel pod penzí, s manželkou Annou a soudně rozvedenou dcerou Česenekovou Lidmilou
166
 • Kaňka Alois, zámečnický mistr, s manželkou Antonií a svobodným synem Aloisem
 • Doskočil František s manželkou Marií a svobodnou dcerou Marií
 • ovdovělá Svobodová Marie se svobodným synem Františkem a vdanou dcerou Zahradníkovou Annou
167
 • Benda Antonín, krejčovský mistr, s manželkou Gabrielou a svobodným synem Aloisem
168
 • Čermák František, sedlářský a řemenářský mistr, s manželkou Františkou, dvěma svobodnými dcerami Emílií a Annou, ovdovělou matkou Kučerovou Františkou, též ovdovělou švagrovou Schánělovou Antonií (pravděpodobně tou dobou zde jen na návštěvě) a svobodným učedníkem Haincem Karlem
169
 • Klička Josef, krejčovský mistr, s manželkou Marií, svobodným synem Jindřichem, též svobodnou dcerou Martou a ovdovělou tetou Steinpekovou Marií
 • Šura Gustav, holičský mistr, s manželkou Antonií a svobodným podnájemníkem Polákem Ladislavem
170
 • Kunz Alois s manželkou Marií, svobodným synem Karlem a též svobodnou dcerou Marií
 • vdaná Valská Anna se svobodnou dcerou Štěpánkou, svobodným synem Antonínem, svobodným bratrem Onesorkem Karlem a též svobodným strávníkem Václavíkem Antonínem
 • Kraisinger Rudolf s manželkou Marií a svobodným synem Kamilem
 • Habětínek František s manželkou Annou a svobodným synem Josefem
171
 • vdaná Valentová Kateřina se třemi svobodnými dcerami Františkou, Blaženou a Marií, dvěma též svobodnými syny Arnoštem a Jindřichem a ovdovělou babičkou Kašparovou Kateřinou
172
 • Vejda Josef, majitel papírnictví, s manželkou Karolínou, svobodným synem Josefem, řiditelem kůru farního kostela v Dašicích, a dvěma též svobodnými dcerami Boženou a Marií
 • Procházka František, učitel obecné školy v Dašicích, s manželkou Karlou
173
 • Šafář Antonín, majitel hostince, s manželkou Aloisií a svobodným synem Zdeňkem
174
 • ovdovělý Dudek Josef, bičařský mistr, s ženatým zetěm, coby přednostou domácnosti v podnájmu, Holickým Antonínem, obecním strážníkem, vdanou dcerou Holickou Marií, dvěma svobodnými vnučkami Holickou Boženou a Annou a též svobodným vnukem Holickým Antonínem
 • Kašpar Antonín s manželkou Marií, svobodným synem Josefem a dvěma též svobodnými dcerami Marií a Albínou
175
 • Felcman Jindřich s manželkou Annou a ovdovělou tchýní Čermákovou Annou
176
 • Křížek Josef s manželkou Marií, třemi svobodnými dcerami Marií, Annou a Josefou a též svobodným synem Josefem
177
 • Kořán Jan s manželkou Annou a svobodným synem Václavem
 • Vomáčka František s manželkou Barborou, svobodným synem Vladimírem a též svobodnou dcerou Annou

Pozn.: majitelem domu Rolnický akciový cukrovar Dašice

178
 • Borovec Jaroslav, malířský mistr, s manželkou Josefou, svobodnými syny Bohumilem a Josefem, svobodnými dcerami Emílií a Annou a též svobodným učněm Harbichem Františkem
179
 • Tuček František s manželkou Barborou a svobodným synem Oldřichem
 • Hercík Václav s manželkou Františkou, čtyřmi svobodnými syny Karlem, Josefem, Ladislavem a Václavem a se dvěma též svobodnými dcerami Boženou a Emílií
180
 • Kyrál Václav, krejčovský mistr, s manželkou Josefou
 • Krištof Josef s manželkou Františkou
181
 • ovdovělá Škodová Marie se svobodným synem Antonínem a též svobodnou dcerou Zdenkou
 • Kábel Josef s manželkou Marií, svobodnou dcerou Antonií, svobodným vnukem Kábelem Theodorem a též svobodnou vnučkou Kábelovou Ludmilou
 • Jirout Antonín s manželkou Kateřinou a svobodným vnukem Kaltounem Josefem
182
 • Pinkas František s manželkou Marií a dvěma svobodnými dcerami Marií a Blaženou
 • Sobotka Václav s manželkou Antonií a svobodným synem Václavem
183
 • Janiš Čeněk s manželkou Marií a svobodným synem Josefem
184
 • Bureš Václav s manželkou Marií, dvěma svobodnými syny Josefem a Václavem, dvěma též svobodnými dcerami Marií a Rezi a jako podnájemníkem svým zetěm Kyrálem Františkem ženatým s Burešovou dcerou Kyrálovou Růženou a s jejich svobodným synem Kyrálem Antonínem
 • Šťastný Josef s manželkou Kateřinou, třemi svobodnými dcerami Františkou, Marií a Boženou, svobodným synem Josefem a též svobodným vnukem Oldřichem
 • ovdovělá Samoelová Františka
185
 • Rambousek Emil s manželkou Marií, třemi svobodnými dcerami Josefou, Marií a Emílií a dvěma též svobodnými syny Františkem a Janem
 • Vondráček Jan s manželkou Annou, svobodnou dcerou Marií a též svobodným synem Františkem
 • ovdovělá Volfová Františka

Pozn.: majitelem domu Klecker František

186
 • svobodný Kopecký Jan se svobodným Gregrem Josefem
 • Horák František, majitel závodu na výrobu sportovních míčů, s manželkou Linou, svobodným synem Františkem a též svobodnou dcerou Karlou
 • Pozn.: majitelkou domu Longkramerová Žofie
187
 • Holický František s manželkou Františkou
188
 • svobodná Štýrská Růžena, krejčovská mistrová, s též svobodnou sestrou Emílií
 • Schejbal Josef s manželkou Emílií
189
 • ovdovělý Navrátil František, mistr kovář, se dvěma svobodnými syny Bohušem a Františkem
190
 • ovdovělá Nováková Františka se svou svobodnou dcerou Annou, krejčovskou mistrovou
 • ovdovělý Fuksa František, krejčovský mistr, se čtyřmi svobodnými syny Františkem, Karlem, Slavomírem a Ladislavem a též svobodnou dcerou Marií
 • Václavík František s manželkou Hedvikou
191
 • Navrátil Josef

Pozn.: na sběrném archu v poznámce stojí „k obývání nezpůsobilý“

192
 • Čermák Václav, obecní strážník, s manželkou Antonií a svobodnou dcerou Marií
193
 • Urbanec Antonín s manželkou Annou a svobodným schovancem Urbancem Antonínem
 • vdaná Vitíková Anna se dvěma svobodnými syny Fandou a Františkem a dvěma též svobodnými dcerami Marií a Annou
194
 • Zörnig František, městský výběrčí daní v Dašicích, s manželkou Františkou, svobodným synem Františkem a též svobodnou dcerou Petronilou
 • ovdovělý Brož Václav
195
 • Fíla Josef, řídící učitel obecné školy v Dašicích, s manželkou Gabrielou
 • Hanousek Jan, nájemce hostince „U cukrovaru“, s manželkou Annou a svobodnou služebnou Matrkovou Annou a dvěma svobodnými nocleháři Hanzlíkem Josefem a Popelkou Josefem
 • Hutla Čeněk, řídící učitel pod penzí, s manželkou Matyldou

Pozn.: majitelem domu Rolnický akciový cukrovar Dašice

196
 • Chocholouš Vincenc, učitel měšťanské školy v Dašicích, s manželkou Annou
 • Čížek Josef s manželkou Annou, mistrovou v dámském krejčovství, a svobodným synem Bohumírem
 • ovdovělá Václavíková Josefa se svobodnou vnučkou Annou
 • Celner, mistr pokrývač, s manželkou Marií, dvěma svobodnými dcerami Růženou a Marií, dvěma též svobodnými syny Janem a Štěpánem a ovdovělým tchánem Nekvapilem Václavem
 • dva svobodní strážmistři četnické stanice v Dašicích Červíček Kašpar jako majitel bytu a Brož Jaroslav jako podnájemník

Pozn.: majitelem domu Ždárský Josef

197
 • Kňava Josef s manželkou Annou, dvěma svobodnými dcerami Marií a Annou, též svobodným synem Josefem a tchánem Klumpárem Adolfem a tchýní Klumpárovou Marií
198
 • ovdovělý Tlučhoř Josef se svobodnou dcerou Marií a dvěma též svobodnými syny Janem a Jaroslavem
 • Veselý Václav, obuvnický mistr, s manželkou Marií, svobodnou dcerou Veselou Marií, synem Šůrou Františkem, svobodným Sádovským Františkem, obuvnickým dělníkem, a též svobodným Harapátem Josefem, učedníkem

Pozn.: majitelem domu Holý Antonín

199
 • Jirout Antonín s manželkou, dvěma dcerami Marií a Růženou a též svobodným synem Bohuslavem
200
 • Kercl Josef s manželkou Kristinou, svobodným synem Josefem, ovdovělým otcem Františkem a svobodnou sestrou Františkou
201
 • ovdovělá Chvojková Dorota
 • Šlima Jindřich s manželkou Marií, svobodnou dcerou Marií a též svobodným synem Františkem

Pozn.: majitelkou domu Matrková Anna

202
 • Benda Jan, krejčovský mistr, s manželkou Boženou a dvěma svobodnými dcerami Marií a Annou
 • Janiš Antonín s manželkou Marií
 • soudně rozvedený Kučera František
203
 • Hess Josef, majitel prýmkařského závodu, s manželkou Arnoštou a nevlastním synem Heckem Vilémem
204
 • Jambor Jan, listonoš ve výslužbě, s manželkou Marií a svobodným synem Josefem
 • Marek Josef s manželkou Františkou
 • vdaná Horká Terezie se svobodnou dcerou Annou
205
 • Karas Josef s manželkou Marií, dvěma svobodnými syny Jaroslavem a Josefem a též svobodnou dcerou Věrou
 • Píša Antonín s manželkou Marií a dvěma svobodnými syny Františkem a Antonínem

Pozn.: majitelem domu Křížek Josef

206
 • Nechvíle Čeněk s manželkou Terezií a dvěma svobodnými syny Josefem a Aloisem
 • ovdovělá Vimrová Petronela
207
 • Záleský František s manželkou Františkou a svobodnou dcerou Kateřinou
 • ovdovělá Vetechová Anna se třemi dcerami Emílií, Marií a Růženou a též svobodným synem Antonínem
208
 • Kindl Václav, majitel strojního zámečnictví, s manželkou Růženou, dvěma svobodnými syny Františkem a Václavem, dvěma svobodnými dcerami Růženou a Miroslavou a též svobodnou švagrovou Pilnou Růženou, učitelkou obecné školy v Dašicích
209
 • Sedláček Emanuel, hrobař, s manželkou Stázií a svobodnou dcerou Marií
210
 • Moravec Josef s manželkou Marií, svobodnou dcerou Marií a též svobodným synem Antonínem
211
 • ovdovělý Bolomský Josef se dvěma svobodnými syny Josefem a Miloslavem, ženatým zetěm Bednářem Josefem a vdanou dcerou Bednářovou Josefou
 • Novák František, obuvnický mistr, s manželkou Marií a svobodným synem Františkem a krátce se zdržujícím bratrem Novákem Karlem
212
 • Hyksa Josef s manželkou Františkou, třemi svobodnými syny Antonínem, Vincencem a Jindřichem a též svobodnou dcerou Marií
213
 • Vokatý Karel s manželkou Františkou a ovdovělým otcem Vokatým Antonínem
 • Matys Josef s manželkou Františkou, třemi svobodnými syny Josefem, Karlem a Ladislavem a též svobodnou dcerou Věrou
 • svobodná Krátká Františka se dvěma svobodnými syny Josefem a Vincencem
 • Tlučhoř Jan, obecní ponocný, s manželkou Annou, svobodným synem Františkem, svobodnou dcerou Marií a též svobodným synovcem Tlučhořem Františkem
 • ovdovělá Menšíková Josefa
 • Koubek Václav s manželkou Marií, svobodnou dcerou Žofií, dvěma svobodnými syny Antonínem a Karlem a též svobodným vnukem Koubkem Bohumírem

Pozn.: majitelem domu obec Dašice

214
 • Malina Josef s manželkou Annou a ovdovělou sestrou Stiborovou Marií
215
 • Černík František, mechanický mistr, s manželkou Annou, svobodným synem Jaroslavem a dvěma svobodnými dcerami Marií a Vlastou
 • Hyksa František, truhlářský mistr, s manželkou Františkou a svobodným synem Ladislavem
216
 • ovdovělý Štěrba Josef s ženatým zetěm Bečkou Jaroslavem, vdanou dcerou Bečkovou Marií, dvěma svobodnými vnuky Bečkou Jaroslavem a Josefem a ovdovělou matkou Štěrbovou Annou
217
 • Hrbolka Josef s manželkou Annou a svobodným synem Uhlířem Ladislavem
 • svobodná Matysová Marie se svobodným synem Antonínem
218
 • Valenta František, obuvnický mistr, s manželkou Annou a svobodným synem Františkem
219
 • Tichý František s manželkou Marií, dvěma svobodnými syny Josefem a Jindřichem a dvěma též svobodnými dcerami Zdenkou a Arnou
 • ovdovělá Horká Anna
220
 • Mužík Jan s manželkou Barborou, vedoucí obchod hliněným nádobím, a svobodným synem Antonínem
221
 • Vajer Josef s manželkou Kateřinou, svobodným synem Františkem a též svobodnými dcerami Marií a Annou
 • Trpišovský Matěj s manželkou Kateřinou a svobodnými dcerami Emílií a Annou
 • ovdovělá Tesnerová Anna se svobodnou dcerou Annou
 • Moravec Jindřich s manželkou Františkou a dvěma svobodnými syny Františkem a Ladislavem

Pozn.: majitelem domu Blažek Josef

222
 • Žák Josef s manželkou Eleonorou a svobodnou dcerou Boženou
 • Hetych Antonín s manželkou Magdalenou, svobodnou dcerou Františkou a též svobodným synem Josefem
223
 • Thoř Josef, majitel truhlářství a pohřebního ústavu, s manželkou Růženou, svobodnou dcerou Jarmilou a dvěma též svobodnými syny Vlastimilem a Stanislavem

Pozn.: majitelem domu Jirout Josef

224
 • ovdovělý Fuksa František se svobodným synem Josefem
 • Kyrál Josef s manželkou Arnoštkou a svobodným synem Ladislavem
225
 • Poledno Vojtěch s manželkou Annou, svobodnou dcerou Marií a též svobodným synem Vincencem
226
 • Kotys Karel s manželkou Františkou
227
 • Půlpán Václav s manželkou Marií, dvěma svobodnými syny Josefem a Miroslavem a též svobodnou dcerou Boženou
 • ovdovělá Benešová Marie se svobodnou vnučkou Půlpánovou Annou
228
 • ovdovělá Ježková Terezie se svobodným synem Josefem a též svobodnou dcerou Annou
232
 • Štěpánek Jan s manželkou Emílií, čtyřmi svobodnými syny Josefem, Bohuslavem, Jindřichem a Karlem, svobodnou dcerou Marií a též svobodnou služebnou Vondroušovou Marií
231
 • Svoboda Josef, pilníkářský mistr, s manželkou Emílií a ovdovělým Fišerem Antonínem, tovaryšem v podnájmu

Pozn.: majitelem domu Stodůlka Jan

233
 • Komárek František s manželkou Marií, svobodným synem Václavem, vdanou Služebnou Müllerovou Kateřinou, svobodnou služebnou Svatoňovou Emílií a též svobodným čeledínem Mládkem Františkem
234
 • ovdovělá Špatenková Anna s výměnkářkou Tichou Marií, svobodnou neteří Tichou Anežkou a též svobodným synovcem Vosmikem Karlem
 • rozloučená Ročková Františka
 • svobodná Vinařová Terezie
235
 • Holický Václav s manželkou Pavlínou, dvěma svobodnými syny Stanislavem a Ludvíkem a též svobodnou dcerou Marií
 • ovdovělá Svobodová Anastázie

Pozn.: majitelem domu Holický Antonín

236
 • Dvořák Jan, majitel hostince Veselka, s manželkou Růženou a třemi svobodnými dcerami Růženou, Boženou a Marií
 • Hloušek Antonín s manželkou Františkou a dvěma svobodnými dcerami Marií a Jindřiškou
 • Kessner Jindřich s manželkou Anežkou, svobodnou dcerou Emílií a též svobodným synem Jindřichem
237
 • Košťál Antonín s manželkou Annou, dvěma svobodnými dcerami Marií a Růženou a ovdovělou tchýní Schejbalovou Marií
238
 • Václavík Čeněk, truhlářský mistr, s manželkou Anastázií
239
 • Korn Josef s manželkou Ludmilou a svobodnou dcerou Ludmilou
 • Hetych Rudolf s manželkou Marií a svobodným synem Rudolfem
240
 • Štěpánek Josef s manželkou Marií, třemi svobodnými syny Josefem, Bohumilem a Miroslavem a též svobodnou dcerou Marií
 • ovdovělá Marková Anna se svobodným synem Františkem
 • vdaná Kašparová Anežka se dvěma svobodnými dcerami a též svobodným synem Františkem

Pozn.: ve sčítacím archu evidován jako dcera Františka

241
 • ovdovělá Koubková Marie se svým ženatým zetěm Hyhlíkem Františkem a svou vdanou dcerou Hyhlíkovou Boženou
242
 • Půlpán Josef s manželkou Marií a dvěma svobodnými syny Františkem a Stanislavem
 • Krpata Jaroslav s manželkou Marií, dvěmi svobodnými dcerami Anežkou a Marií a též svobodným synem Oldřichem
243
 • Těšík Jaroslav s manželkou Emílií, svobodným synem Bohuslavem a též svobodnou dcerou Marií
 • vdaná Dubnová Anna
244
 • ovdovělá Kašparová Anna se svobodnou dcerou Marií
245
 • Chmelík Karel, holičský mistr, s manželkou Františkou, ovdovělým synem Augustinem, svobodným synem Karlem, Kadeřávkem Josefem, obuvnickým mistrem a s jeho ženou Kadeřávkovou Albínou jako podnájemníky a se svobodným Ceplem Bohumilem jako spolumajitelem bytu
246
 • ovdovělá Kaňková Aloisie se dvěma svobodnými dcerami Marií a Emílií a dvěma též svobodnými syny Františkem a Josefem
 • svobodný Kaňka Antonín
247
 • svobodná Krátká Anna
 • Čermák František s manželkou Annou a svobodnou dcerou Marií
248
 • svobodná Kučerová Anna, majitelka obuvnického obchodu
 • Josif František s manželkou Marií
249
 • Daněk Čeněk s manželkou Františkou, svobodným synem Františkem a též svobodnou dcerou Marií
 • Klička František s manželkou Marií
250
 • ženatý Vinař Josef se svobodným synem Františkem a též svobodnou dcerou Růženou
251
 • Matrka František s manželkou Anastázií, svobodným synem Františkem a ovdovělou matkou Matrkovou Veronikou
252
 • Svatoň František s manželkou Emílií, tchánem Moravcem Františkem a tchýní Moravcovou Kateřinou
253
 • Jelínek Alois, listonoš poštovního úřadu v Dašicích, s manželkou Terezií, třemi svobodnými syny Františkem, Josefem a Karlem, svobodnou dcerou Anežkou a svou též svobodnou sestrou Antonií Jelínkovou
254
 • Pilný Jan s manželkou Marií a dvěma svobodnými dcerami Květoslavou a Boženou
255
 • Vomáčka Josef, truhlářský mistr, s manželkou Marií, svobodným synem Leopoldem a též svobodnou dcerou Emílií
256
 • ovdovělá Kvapilová Františka se čtyřmi svobodnými syny Františkem, Karlem, Josefem a Ladislavem a s též svobodnou dcerou Emílií
257
 • Rybišár Alois s manželkou Marií a dvěma svobodnými dcerami Marií a Annou
 • Rada František s manželkou Josefou, svobodným synem Františkem a též svobodnou dcerou Věrou
258
 • Kubizňák Josef s manželkou Antonií, třemi svobodnými dcerami Annou, Marií a Františkou a též svobodným synem Františkem
259
 • Kohoutek František s manželkou Annou a třemi svobodnými syny Josefem, Karlem a Jiřím
 • Machač František s manželkou Annou
 • ovdovělý Racek František se třemi svobodnými dcerami Julií, Vlastou a Františkou
 • ovdovělá Kučerová Barbora se dvěma svobodnými dcerami Alžbětou a Emílií
260
 • ovdovělý Škop Hynek, majitel zahradnictví, se svou svobodnou dcerou Annou, svou ovdovělou dcerou Holcovou Emílií a jejími dětmi - svobodným Holcem Františkem a svobodnou Holcovou Emílií
261
 • Valský Antonín s manželkou Vincencií a dvěma svobodnými dcerami Marií a Annou
262
 • Konečný Jan s manželkou Marií
263
 • Klofát Josef, majitel obuvnictví, s manželkou Josefou
264
 • Volenec Jan, řídící učitel v penzi, s manželkou Annou a svobodným Valáškem Františkem, učitelem na měšťanské škole v Dašicích, jako podnájemníkem
 • ovdovělá Konečná Anna se svobodnou dcerou Marií, mistrovou v dámském krejčovství
265
 • ovdovělý Košťál Josef se svobodnou dcerou Květoslavou a ovdovělou hospodyní Šimákovou Františkou
266
 • Daněk Josef s manželkou Annou, čtyřmi svobodnými syny Václavem, Josefem, Antonínem a Bohumírem a též svobodnou dcerou Julií
267
 • Bečka František s manželkou Annou
 • Horký František s manželkou Boženou a čtyřmi svobodnými dcerami Boženou, Vlastimilou, Annou a Květoslavou
 • Rautenkranc Antonín, průvodčí u dopravního podniku v Pardubicích, s manželkou Marií a svobodnou dcerou Marií

Pozn.: majitel domu Horký František bydlí v bytě číslo 2

268
 • ovdovělý Fibich František
269
 • Josíf Josef, majitel sedlářství, s manželkou Annou, dvěma svobodnými syny Zdeňkem a Josefem, svobodnou dcerou Růženou a též svobodným Doškem Josefem, sedlářským pomocníkem
270 / 271
 • ovdovělá Novotná Marie s podnájemnicí Matouškovou Růženou
272
 • ovdovělá Urbanová Marie s též ovdovělou Vopršalovou Marií
273
 • Jirout Antonín, majitel řeznictví, s manželkou Františkou, dvěma svobodnými syny Miloslavem a Vladimírem a též svobodnou dcerou Vlastou

Pozn.: majitelkou domu Urbanová Marie

274
 • ovdovělá Kučerová Marie s dcerou Františkou
275
 • svobodný Jiříček Petr, katecheta měšťanské školy v Dašicích, se svobodnou hospodyní Jakešovou Alžbětou
276
 • vdaná Toucová Josefa, učitelka obecné školy v Dašicích, se svobodnou dcerou Jiřinou a též svobodnou služebnou Šimákovou Antonií

Pozn.: majitelem domu Roček Josef

277
 • ovdovělá Křížková Marie

Pozn.: majitelem domu Roček Josef

278
 • ovdovělá Horáková Marie
279
 • vdaná Šprýslová Tekla se svobodnou dcerou Boženou

Pozn.: majitelem domu Šprysl Josef

280
 • Kastner Adolf s manželkou Marií
 • Kastner František s manželkou Annou
281
 • Šust Josef s manželkou Františkou
 • ovdovělá Píšová Anna se svobodnou dcerou Marií a též svobodným synem Františkem
282
 • Svatoň František s manželkou Josefou a svobodnou dcerou Marií
283
 • Všetečka Ferdinand s manželkou Františkou a svobodným synem Miloslavem
 • Horký Jan s manželkou Anastázií a svobodným synem Rudolfem
 • vdaná Brandejská Marie
 • ovdovělá Jelínková Marie se třemi svobodnými syny Ladislavem, Josefem a Františkem a dvěma též svobodnými dcerami Marií a Annou
 • Zlesák Jan s manželkou Marií, třemi svobodnými dcerami Ludmilou, Marií a Vlastou a též svobodným synem Vlastimilem

Pozn.: majitelem domu Štěpánek Jan

284
 • Jirout František s manželkou Blaženou, čtyřmi svobodnými dcerami Marií, Ludmilou, Boženou a Josefou, třemi též svobodnými syny Jaroslavem, Josefem a Františkem a svobodnou tchýní Hlouškovou Teresií
 • Vrána Julius s manželkou Eustázií a třemi svobodnými syny Františkem, Josefem a Václavem
285
 • Polák František s manželkou Albínou a svobodnou dcerou Jiřinou
286
 • Kučera František, truhlářský mistr, s manželkou Františkou, svobodným synem Františkem a svou svobodnou sestrou Annou
287
 • Matrka Antonín s manželkou Annou a svobodným schovancem Matrkou Jindřichem
288
 • ovdovělá Seidlová Františka se svobodným synem Antonínem
 • František Seidl s manželkou Josefou a třemi svobodnými syny Josefem, Františkem a Oldřichem
289
 • Jan Sanejstra, truhlářský mistr, s manželkou Annou
290
 • Teplý Václav s manželkou Marií
 • ovdovělá Macasová Růžena s nevlastním svobodným synem Štauberem Vincencem

Pozn.: majitelem domu Huráň Josef

291
 • ovdovělá Šlímová Antonie se dvěma svobodnými dcerami Jindrou a Cecílií, též svobodným synem Antonínem a ovdovělou matkou Koranovou Marií
292
 • Dufek Václav s manželkou Františkou a svobodnou dcerou Vlastou

Pozn.: majiteli domu Vincenc a Antonín Huráňovi

293
 • Kovařík Josef, obuvnický mistr, s manželkou Josefou, dvěma svobodnými dcerami Marií a Jarmilou a dvěma též svobodnými syny Květoslavem a Karlem
294
 • Froš František s manželkou Annou
 • Václavík František s manželkou Annou
295
 • Matějů Jan s manželkou Marií, svobodným synem Františkem a též svobodnou dcerou Ludmilou
 • Záleský Josef s manželkou Anežkou a dvěma svobodnými syny Josefem a Františkem
296
 • Fuksa Josef s manželkou Annou a svobodnou dcerou Růženou
 • Hyksa Josef s manželkou Marií a svobodnou dcerou Boženou
297
 • Socha Alois s manželkou Josefou
 • ovdovělá Pudilová Františka se svobodnou dcerou Helenou a též svobodným synem Františkem
298
 • Schiller Josef, učitel měšťanské školy v Dašicích, s manželkou Františkou, svobodnou dcerou Zdenkou a též svobodnou služebnou Zvolánkovou Marií
 • Vomáčka Josef s manželkou Albínou a svobodnou dcerou Jiřinou

Pozn.: majitelem domu Janata Jan

299
 • Huráň Josef, samostatný stavitelský mistr, s manželkou Miladou, svobodným synem Jiřím, svobodnou dcerou Miladou a též svobodnou služebnou Kopřivovou Aloisií
300
 • Vomáčka Jan, majitel tesařství a parní pily, s manželkou Anastázií, třemi svobodnými dcerami Emílií, Annou a Boženou a třemi též svobodnými syny Josefem, Janem a Oldřichem
301
 • ovdovělý Kašpar Václav
 • Udržal František s manželkou Annou, svobodným synem Josefem a též svobodnou dcerou Marií
 • Holubec Václav s manželkou Františkou a svobodnou dcerou Marií

Pozn.: majitelkou domu Kašparová Emílie

302
 • Drlý František, majitel strojnictví, s manželkou Marií, dvěma svobodnými dcerami Vlastou a Marií, svobodným synem Miloslavem, svou ovdovělou tchýní Hubáčkovou Barborou a svým svobodným učněm Fidrhelem Josefem
I1)
 • Steiner Arnošt

Pozn.: chybí sčítací arch a sběrný arch je bez poznámek

II1)
 • Steiner Emil, majitel obchodu se smíšeným zbožím, s manželkou Marií, svobodnou dcerou Evou, ovdovělým otcem Steinerem Arnoštem, svobodným učedníkem Johanidem Karlem a též svobodnou služebnou Pulpánovou Emílií
III1)
 • rozloučená Koubková Anna se svobodnou dcerou Marií
 • Kaňka Josef, kožešnický mistr, s manželkou Emílií a svobodným synem Josefem
 • Jeníček Václav, vlastník holičství, s manželkou Marií, svobodným synem Vladimírem a též svobodným synovcem Františkem

Pozn.: majitelem domu Steiner Emil

2)
 • Dubnová Marie s rozloučeným bratrem Dubnem Josefem

1) - římskými číslicemi I, II a III byly tehdy označeny dnes už neexistující tři židovské domy na Husově náměstí.

2) - hřbitovní domek

 

Kontakt

Muzejní spolek Dašice 725 092 499 dasice@tiscali.cz