Martin z Dašic

člen českého vladyckého rodu
* 13??
† 14??

Spolupodepsal tzv. stížný list proti upálení Mistra Jana Husa ze dne 2. září 1415, na který připojilo své pečetě celkem 452 českých a moravských šlechticů.