Nemovité kulturní památky

 
Dálkově přístupný seznam nemovitých kulturních památek (Památkový katalog) ve městě Dašice vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče.

Kontakt

Muzejní spolek Dašice 725 092 499 dasice@tiscali.cz