Symboly města

Podle Obecně závazné vyhláška města Dašice o symbolech města a jejich užívání č. 2/2001 tvoří symboly města Dašice: znak města, prapor města, razidlo města a barvy města.