Müllerova mapa Čech
1720

Rybník vyobrazený na západ od Dašic by měl být Velkolánský. Druhý rybník, na jih od Dašic je pravděpodobně Moravanský. Oba jsou napájeny vodou tekoucí od Moravan a Slepotic. Dašice jsou označeny symbolem městečka.

 

Obrázek mapy na této stránce byl stažen z Oldmaps - staré mapy
Povinná citace:
© Historický ústav AV ČR - http://www.hiu.cas.cz