Dašické kalendárium
14. století

 

1318 Připomíná se Blažej z Dašic - první písemná zmínka o Dašicích.
1322 Jako další majitel Dašic se uvádí Bohuslav z Dašic.
1349 První písemná zmínka o existenci dašického kostela.
1398 Připomíná se Jan Tele z Dašic na Babíně.
04. 09. 1398 Budiš z Dašic prodal Dašice společně se sousedními Kostěnicemi Bočkovi z Kunštátu.

 

Kontakt

Muzejní spolek Dašice 725 092 499 dasice@tiscali.cz